0
Вход и Регистрация
ЕКСПРЕСНА СМЯНА НА СТЪКЛО В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ!

Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Поради тази причина строго прилагаме закона за защита на личните данни на Репиблика България, съобразно разпоредбите и Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/GDPR)., обхващащ начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Ние НИКОГА няма да продадем вашите лични данни!
Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в базата данни на Dr.Mobi.

Какво са лични данни?


Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме?


Когато регистрирате акаунт, купувате продукт или кандидатствате за кредит, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.
В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни?


Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

Разкриване пред трети страни?


В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.
Dr.Mobi няма достъп до предоставената от Вас информация, свързана с банкова сметка: потребителско име, парола и др.
Плащанията, извършвани при покупка на продукти от нашата уеб-страница се пренасочват към доставчиците на платежни услуги чрез криптирана връзка.

Цялост и задържане на личните данни.


Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни.


Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни , да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити , следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до [email protected]. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

Използване на „бисквитки“.

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на "бисквитки".

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

magnifier