0
Вход и Регистрация
ЕКСПРЕСНА СМЯНА НА СТЪКЛО В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ!

Връщане и замяна

При получаване на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчаната и доставена стока, и/или липсата на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката.

Ако не направи това, пратката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари или липсата на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента Drmobi.bg не носи отговорност за съхраняването им.

Според разпоредбите на Закона за защита на потребителите клиентите могат да поискат да върнат закупена стока или да я заменят с друга само в случаите, в които е установен дефект.

Drmobi.bg, обаче позволява замяна/връщане на стока, стига тя да бъде в запазен вид, да не бъде отваряна, използвана и/или активирана. Накратко, стоката трябва да е във вида в който е получена за да може да бъде заменена/върната.

Това не е свързано със законови разпоредби, а единствено с добрата практика на Drmobi.bg.

Имайте предвид обаче, че може да се наложи да заплатите пощенските разходи по връщането на стоката.

magnifier