0
Вход и Регистрация
ЕКСПРЕСНА СМЯНА НА СТЪКЛО В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ!

Условия за ползване

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате нашият уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уебсайт!

Настоящите Общи условия за ползване на Drmobi.bg са съобразени с действащото законодателство в Република България. Те обхващат всички взаимоотношения между, Drmobi.bg в качеството му на Доставчик на услуги и Потребителите на тези услуги. Общите условия влизат в сила за всеки потребител при осъществен достъп до този сайт или чрез ползването/закупуването на услугите/продуктите предлагани в сайта. С влизането в сила на общите условия, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия. Drmobi.bg запазва правото си да прави промени и актуализации на настоящите условия по всяко време, без да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.

В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителя /ЗЗП/ ние предоставяме на Потребителя преди придобиване или ползване на услугите, изчерпателна информация в сайта за всеки предлаган от нас продукт, позволяваща му да направи своя избор. Предоставената информация включва:

  1. Всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, предоставени в страницата на съответния продукт
  2. Цена на стоката, посочена в български лева с ДДС и начин на плащане. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.
  3. Наличие на стоката или услугата
  4. Начин на доставка и срок

Drmobi.bg има правото да променя цените по всяко време без предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална при потвърждаване на поръчката.

Вие като потребител имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката. Това може да бъде направено в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена спрямо условията по чл.55 от ЗЗП. В този случай Потребителят не е длъжен да посочва причина за отказа си, както и не дължи обезщетение или неустойка. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на КУПУВАЧА.

При връщането на стока, потребителят заплаща транспортните разходи и се възстановява само сумата за продуктите. Не се възстановява сумата по транспортните разходи.

В случаите, че е закупена дефектна стока и Потребителят е установил това в рамките на 24 часа от получаването, Drmobi.bg има правото да замени дефектната стока или да възстанови заплатената за нея стойност. Дефектна е всяка стока, която не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба спрямо чл.132 от ЗЗП. В случаите, в които Потребителят е закупил стока, несъответстваща на характеристиките, посочени в сайта, сумата заплатената от потребителя ще бъде възстановена. Потребителят има задължението да предаде стоката в не нарушен търговски вид и опаковка.

magnifier